Xưa nghèo lắm. Quần áo anh chị em mình đều mặc chung của nhau hết. Có cái chật, cái rộng, cái rách, cái sờn…
mẹ có chiếc máy may cũ, mẹ khéo tay đem sửa hết. Quần áo của chị, của em… vừa đẹp lại lành lặn mới tinh <3
Cho tới bây giờ đầy đủ, thì mình vẫn nhớ chiếc máy may cũ hồi đó, như phép màu của bà tiên, biến ra các bộ cánh xinh đẹp nhất!