Chiếc đồng hồ đã có mấy chục năm tuổi rồi đó
Nó giống như biểu tượng của thời gian trong gia đình
Trải qua bao nhiêu năm tháng, sóng gió… nó vẫn là “chứng nhân” của thời gian.