Ai đi qua những ngày mưa bão thời xưa, thời mà chưa có đèn điện mới hiểu được chiếc đèn quý giá thế nào!