Tôi có một sở thích đặc biệt với đồng hồ đeo tay. Ngay từ thời còn...