Canon A2500 – Chiếc máy ảnh đầu tiên trong cuộc đời tôi được chạm vào. Tôi...