Nhớ mãi ngày tôi và vợ khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, vay mượn họ...