Ai đi qua những ngày mưa bão thời xưa, thời mà chưa có đèn điện mới...