Chiếc đồng hồ đã có mấy chục năm tuổi rồi đó Nó giống như biểu tượng...